Contactează-ne

+40 - 746 010 046

E-mail fundație

contact@progresprineducatie.ro

Adresă

Str. C.A Rosetti 40, București, România

Aprobarea tipologiei și a necesarului de cursuri de pregătire profesională pentru personalul nedidactic, pentru anul școlar și universitar 2023—2024

Ordin nr. 6.322 / 22.09.2023 privind aprobarea tipologiei și a necesarului de cursuri de pregătire profesională pentru personalul nedidactic, pentru anul școlar și universitar 2023-2024

Având în vedere:

  • Art. 4 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 58/12.06.2023 privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic și didactic auxiliar, precum și unei prime de carieră profesională pentru personalul nedidactic din învățământul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile;
  • Ordonanța Guvernului nr. 129/31.08.2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului educației nr. 2209/4469/13.07.2022, privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea și certificarea instruirii profesionale a personalului privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă;
  • Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5554/07.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a casei corpului didactic;
  • Referatul de aprobare nr. 2903/DGMRURS/13.09.2023 pentru proiectul de Ordin privind aprobarea tipologiei și a necesarului de cursuri de pregătire profesională pentru personalul nedidactic, pentru anul școlar 2023-2024,

în temeiul prevederilor art. 13, alin. (3) din Hotărârea de Guvern nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,

MINISTRUL EDUCAȚIEI emite prezentul ordin:

Art. 1. Se aprobă tipologia și necesarul de cursuri de pregătire profesională pentru personalul nedidactic, pentru anul școlar și universitar 2023-2024, prevăzută în anexa care este parte integrantă a prezentului ordin.

Art. 2. Furnizorii cursurilor de pregătire profesională pentru personalul nedidactic sunt furnizorii autorizați în baza Ordonanței Guvernului nr. 129/31.08.2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, furnizorii de instruire profesională pentru însușirea noțiunilor fundamentale de igienă, precum și casele corpului didactic.

Art. 3. Casele corpului didactic vor include în oferta anuală de programe de formare cursurile de pregătire profesională pentru personalul nedidactic, conform tipologiei prezentate în anexa care este parte CABINET MINISTRU integrantă a prezentului ordin, în acord cu solicitările unităților/instituțiilor din învățământ din județ/Municipiul București.

Art. 4. Modul de implementare, bugetul de timp asociat și forma de organizare a cursurilor de pregătire profesională pentru personalul nedidactic, sunt stabilite de furnizorul de formare, cu respectarea legislației în vigoare în domeniul formării adulților.

Art. 5. Direcția Generală Management, Resurse Umane și Rețea Școlară și Direcția Generală Învățământ Universitar, unitățile de învățământ preuniversitar și instituțiile din învățământ superior duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, partea I.

MINISTRU, Ligia DECA

VEZI DOCUMENTUL

© Copyright 2023. Toate drepturile rezervate Progres prin Educație

Securitate