Contactează-ne

+40 - 746 010 046

E-mail fundație

contact@progresprineducatie.ro

Adresă

Str. C.A Rosetti 40, București, România

Organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat — 2024

ORDIN 6156/31.08.2023 privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat — 2024
Având în vedere:
— prevederile art. 77 alin. (5) și ale art. 361 alin. (3) lit. c) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
— prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
— prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ, cu modificările ulterioare;
— Referatul de aprobare nr. 2.313 din 11.08.2023 referitor la proiectul de Ordin privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat — 2024,
în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,
Ministrul Educației emite prezentul ordin.
VEZI ORDINUL 

© Copyright 2023. Toate drepturile rezervate Progres prin Educație

Securitate