Adoptă Educația Online a unui Copil din Școala Primară

Dragi susținători ai educației, Suntem în fața unei oportunități unice de a schimba viețile copiilor din școlile primare, însă avem nevoie de sprijinul dumneavoastră pentru a porni acest proiect vital. Prin proiectul „Adoptă Educația Online”, ne propunem să aducem educație modernă acelor copii care se confruntă cu dificultăți materiale. Obiectivul Nostru: 100,000 Euro De ce… Continuă lectura Adoptă Educația Online a unui Copil din Școala Primară

Aprobarea Metodologiei de organizare a Programului „Școala altfel” – an școlar 2023-2024

ORDIN nr. 6.479 din 5 octombrie 2023 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului „Școala altfel” EMITENT ·  MINISTERUL EDUCAȚIEI Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 11 octombrie 2023 Având în vedere prevederile art. 115 din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, prevederile art. 4 din Ordinul ministrului educației nr. 3.800/2023 privind structura anului școlar 2023-2024, și ale Ordinului… Continuă lectura Aprobarea Metodologiei de organizare a Programului „Școala altfel” – an școlar 2023-2024

Modificarea și completarea Ordinului ministrului educației nr. 6.173/2022 privind constituirea Corpului național de profesori mentori din învățământul preuniversitar și înființarea Registrului național al profesorilor mentori din învățământul preuniversitar

ORDIN nr. 6.464 din 2 octombrie 2023pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației nr. 6.173/2022 privind constituirea Corpului național de profesori mentori din învățământul preuniversitar și înființarea Registrului național al profesorilor mentori din învățământul preuniversitar EMITENT ·  MINISTERUL EDUCAȚIEI Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 6 octombrie 2023 Având în vedere: – prevederile art. 115 alin. (2) lit. s)… Continuă lectura Modificarea și completarea Ordinului ministrului educației nr. 6.173/2022 privind constituirea Corpului național de profesori mentori din învățământul preuniversitar și înființarea Registrului național al profesorilor mentori din învățământul preuniversitar

Modificarea Procedurii privind managementul cazurilor de violență asupra antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor și personalului unității de învățământ, precum și al altor situații corelate în mediul școlar și al suspiciunii de violență asupra copiilor în afara mediului școlar, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 6.235/2023

ORDIN nr. 6.467 / 3 octombrie 2023 pentru modificarea Procedurii privind managementul cazurilor de violență asupra antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor și personalului unității de învățământ, precum și al altor situații corelate în mediul școlar și al suspiciunii de violență asupra copiilor în afara mediului școlar, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 6.235/2023 EMITENT MINISTERUL EDUCAȚIEI Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 901 din… Continuă lectura Modificarea Procedurii privind managementul cazurilor de violență asupra antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor și personalului unității de învățământ, precum și al altor situații corelate în mediul școlar și al suspiciunii de violență asupra copiilor în afara mediului școlar, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 6.235/2023

Aprobarea tipologiei și a necesarului de cursuri de pregătire profesională pentru personalul nedidactic, pentru anul școlar și universitar 2023—2024

Ordin nr. 6.322 / 22.09.2023 privind aprobarea tipologiei și a necesarului de cursuri de pregătire profesională pentru personalul nedidactic, pentru anul școlar și universitar 2023-2024 Având în vedere: Art. 4 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 58/12.06.2023 privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic și didactic… Continuă lectura Aprobarea tipologiei și a necesarului de cursuri de pregătire profesională pentru personalul nedidactic, pentru anul școlar și universitar 2023—2024

Modificarea anexei la Ordinul ministrului educației nr. 5.601/2023 privind implementarea catalogului electronic în școlipilot

Ordinul nr. 5601/2023 privind implementarea catalogului electronic în şcoli-pilot Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 838 din 18 septembrie 2023. În vigoare de la 18 septembrie 2023 Având în vedere prevederile: – Hotărârii Guvernului nr. 559/2020 privind funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar cu statut de unităţi-pilot, experimentale şi de aplicaţie; – Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.811/2020 privind… Continuă lectura Modificarea anexei la Ordinul ministrului educației nr. 5.601/2023 privind implementarea catalogului electronic în școlipilot

Aprobarea Calendarului de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, în anul școlar 2023—2024

O R D I N nr. 6.330 / 25 septembrie 2023 privind aprobarea Calendarului de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, în anul școlar 2023—2024 Având în vedere: — prevederile art. 248 alin. (6) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare; — prevederile art. 1 alin. (3) din… Continuă lectura Aprobarea Calendarului de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, în anul școlar 2023—2024

Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea palatelor şi cluburilor copiilor şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a cluburilor sportive şcolare

Ordinul nr. 6224/2023 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea palatelor şi cluburilor copiilor şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a cluburilor sportive şcolare Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 855 din 22 septembrie 2023. În vigoare de la 22 septembrie 2023 În temeiul prevederilor art. 19 alin. (6) lit. c) şi… Continuă lectura Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea palatelor şi cluburilor copiilor şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a cluburilor sportive şcolare

Organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2023-2024

Ordinul nr. 6155/2023 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2023-2024 Având în vedere: – prevederile art. 74 alin. (5), ale art. 94 alin. (2) lit. e) şi ale art. 361 alin. (3) lit. b) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; – prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului… Continuă lectura Organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2023-2024

Aprobarea unor măsuri tranzitorii aplicabile la nivelul sistemului naţional de învăţământ preuniversitar şi superior

Ordinul nr. 6072/2023 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii aplicabile la nivelul sistemului naţional de învăţământ preuniversitar şi superior Art. 1. – (1) Se aprobă calendarul de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) Se aprobă calendarul de punere în aplicare a… Continuă lectura Aprobarea unor măsuri tranzitorii aplicabile la nivelul sistemului naţional de învăţământ preuniversitar şi superior