Contactează-ne

+40 - 746 010 046

E-mail fundație

contact@progresprineducatie.ro

Adresă

Str. C.A Rosetti 40, București, România

Aprobarea procedurii privind managementul cazurilor de violenţă asupra antepreşcolarilor/preşcolarilor/ elevilor şi personalului unităţii de învăţământ, precum şi al altor situaţii corelate în mediul şcolar şi al suspiciunii de violenţă asupra copiilor în afara mediului şcolar

ORDIN nr. 6.235 din 6 septembrie 2023 pentru aprobarea Procedurii privind managementul cazurilor de violență asupra antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor și personalului unității de învățământ, precum și al altor situații corelate în mediul școlar și al suspiciunii de violență asupra copiilor în afara mediului școlar

EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 22 septembrie 2023

În temeiul prevederilor art. 65 alin. (6) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare,ținând cont de Referatul de aprobare nr. 2.405 DGIP din 24.08.2023 al Direcției generale de învățământ preuniversitar,în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.

Articolul 1

Se aprobă Procedura privind managementul cazurilor de violență asupra antepreșcolarilor/preșcolarilor/ elevilor și personalului unității de învățământ, precum și al altor situații corelate în mediul școlar și al suspiciunii de violență asupra copiilor în afara mediului școlar, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2

Ministerul Educației încheie un acord de parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne și cu Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție privind aplicarea acestei proceduri.

Articolul 3

Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală managementul resurselor umane și rețea școlară, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Articolul 4

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației,
Ligia Deca,

București,
6 septembrie 2023.Nr. 6.235.

VEZI ORDINUL

© Copyright 2023. Toate drepturile rezervate Progres prin Educație

Securitate