Contactează-ne

+40 - 746 010 046

E-mail fundație

contact@progresprineducatie.ro

Adresă

Str. C.A Rosetti 40, București, România

Legislație învățământ dual

1.  Ordin ME 5.733/2022 pentru aprobarea Nomenclatorului de încadrare a calificărilor profesionale de nivel 3 și de nivel 4 conform Cadrului național al calificărilor, pe domenii de pregătire de bază

https://isjilfov.ro/legislatie/6467-ordin-pentru-aprobarea-nomenclatorului-de-incadrare-a-calificarilor-profesionale-de-nivel-3-si-de-nivel-4-conform-cadrului-national-al-calificarilor-pe-domenii-de-pregatire-de-baza

2.  ORDIN nr. 6.459/359/2022privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educației naționale și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 4.215/296/2019 pentru aprobarea listei liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/263954

3.  Ordin Privind Modificarea Anexelor Nr. 1-3 La Ordinul Ministrului Educaţiei Nr. 3.497/2022 Pentru Aprobarea Standardelor De Echipare A Unităţilor De Învăţământ Preuniversitar Cu Echipamente Tehnologice

https://cdn.edupedu.ro/wp-content/uploads/2022/04/ordin-pentru-aprobarea-standardelor-de-echipare-a-unita%CC%86t%CC%A6ilor-de-invatamant.pdf

4.  Ordin privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetarii pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale

https://isjilfov.ro/legislatie/6433-ordin-privind-modificarea-ordinului-ministrului-educatiei-si-cercetarii-pentru-aprobarea-metodologiei-privind-eliberarea-adeverintei-de-conformitate-a-studiilor-cu-prevederile-directivei-2005-36-ce-privind-recunoasterea-calificarilor-profesionale

5.  ORDIN nr. 6409/14.12.2022 pentru modificarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale pentru absolventii invatamantului profesional cu durata de 3 ani

https://isjilfov.ro/legislatie/6416-ordin-nr-6409-14-12-2022-pentru-modificarea-metodologiei-de-organizare-si-desfasurare-a-examenului-de-certificare-a-calificarii-profesionale-pentru-absolventii-invatamantului-profesional-cu-durata-de-3-ani

6.  ORDIN Nr. 6419/15.12.2022 Pentru Modificarea Si Completarea Metodologiei De Organizare Si Desfasurare A Examenului De Certificare A Calificarii Absolventilor Invatamantului Liceal, Filiera Tehnologica

https://isjilfov.ro/legislatie?start=10

7.  ORDIN Nr. 6404/14.12.2022 Pentru Modificarea Metodologiei De Organizare Si Desfasurare A Examenului De Certificare A Calificării Profesionale A Absolventilor Invatamantului Postliceal

https://isjilfov.ro/legislatie/6417-ordin-nr-6404-14-12-2022-pentru-modificarea-metodologiei-de-organizare-si-desfasurare-a-examenului-de-certificare-a-calificarii-profesionale-a-absolventilor-invatamantului-postliceal

8.  Ordin pentru modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenţii învăţământului profesional cu durata de 3 ani

https://isjilfov.ro/legislatie/6411-ordin-pentru-modificarea-metodologiei-de-organizare-si-desfasurare-a-examenului-de-certificare-a-calificarii-profesionale-pentru-absolventii-invatamantului-profesional-cu-durata-de-3-ani

9.  Ordinul nr. 21813/6421/2246/4433/2022 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator

https://isjilfov.ro/legislatie/6410-ordinul-nr-21813-6421-2246-4433-2022-privind-incadrarea-in-activitatea-de-creare-de-programe-pentru-calculator

10.  Ordin privind aprobarea Metodologiei de elaborare, validare, aprobare si gestionare a standardelor ocupationale

https://isjilfov.ro/legislatie/6399-ordin-privind-aprobarea-metodologiei-de-elaborare-validare-aprobare-si-gestionare-a-standardelor-ocupationale

11.   Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea consorţiilor pentru învăţământ dual

https://isjilfov.ro/legislatie/6371-ordin-pentru-aprobarea-metodologiei-privind-constituirea-consortiilor-pentru-invatamant-dual

12. Standarde de pregătire, învățământ liceal tehnologic

https://www.edu.ro/standarde-de-preg%C4%83tire-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2nt-liceal-tehnologic

13. Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 4798/2017 privind aprobarea contractului individual de pregătire practică în învățământul dual

© Copyright 2023. Toate drepturile rezervate Progres prin Educație

Securitate