Contactează-ne

+40 - 746 010 046

E-mail fundație

contact@progresprineducatie.ro

Adresă

Str. C.A Rosetti 40, București, România

LEGISLAȚIE ÎN VIGOARE
Ordin nr. 4.019 15 martie 202415 martie 2024 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2024—2025 Având în vedere: — prevederile art. 13 și 31 din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare; — prevederile art. 90 alin. (1)… Continuă lectura Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2024—2025
ORDIN 6156/31.08.2023 privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat — 2024 Având în vedere: — prevederile art. 77 alin. (5) și ale art. 361 alin. (3) lit. c) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; — prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016… Continuă lectura Organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat — 2024
ORDIN nr. 6.479 din 5 octombrie 2023 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului "Școala altfel" EMITENT ·  MINISTERUL EDUCAȚIEI Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 11 octombrie 2023 Având în vedere prevederile art. 115 din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, prevederile art. 4 din Ordinul ministrului educației nr. 3.800/2023 privind structura anului școlar 2023-2024, și ale Ordinului… Continuă lectura Aprobarea Metodologiei de organizare a Programului „Școala altfel” – an școlar 2023-2024
ORDIN nr. 6.464 din 2 octombrie 2023pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației nr. 6.173/2022 privind constituirea Corpului național de profesori mentori din învățământul preuniversitar și înființarea Registrului național al profesorilor mentori din învățământul preuniversitar EMITENT ·  MINISTERUL EDUCAȚIEI Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 6 octombrie 2023 Având în vedere: – prevederile art. 115 alin. (2) lit. s)… Continuă lectura Modificarea și completarea Ordinului ministrului educației nr. 6.173/2022 privind constituirea Corpului național de profesori mentori din învățământul preuniversitar și înființarea Registrului național al profesorilor mentori din învățământul preuniversitar
Ordin nr. 6.322 / 22.09.2023 privind aprobarea tipologiei și a necesarului de cursuri de pregătire profesională pentru personalul nedidactic, pentru anul școlar și universitar 2023-2024 Având în vedere: Art. 4 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 58/12.06.2023 privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic și didactic… Continuă lectura Aprobarea tipologiei și a necesarului de cursuri de pregătire profesională pentru personalul nedidactic, pentru anul școlar și universitar 2023—2024
Ordinul nr. 5601/2023 privind implementarea catalogului electronic în şcoli-pilot Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 838 din 18 septembrie 2023. În vigoare de la 18 septembrie 2023 Având în vedere prevederile: - Hotărârii Guvernului nr. 559/2020 privind funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar cu statut de unităţi-pilot, experimentale şi de aplicaţie; - Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.811/2020 privind… Continuă lectura Modificarea anexei la Ordinul ministrului educației nr. 5.601/2023 privind implementarea catalogului electronic în școlipilot
O R D I N nr. 6.330 / 25 septembrie 2023 privind aprobarea Calendarului de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, în anul școlar 2023—2024 Având în vedere: — prevederile art. 248 alin. (6) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare; — prevederile art. 1 alin. (3) din… Continuă lectura Aprobarea Calendarului de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, în anul școlar 2023—2024
Ordinul nr. 6224/2023 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea palatelor şi cluburilor copiilor şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a cluburilor sportive şcolare Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 855 din 22 septembrie 2023. În vigoare de la 22 septembrie 2023 În temeiul prevederilor art. 19 alin. (6) lit. c) şi… Continuă lectura Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea palatelor şi cluburilor copiilor şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a cluburilor sportive şcolare
Ordinul nr. 6155/2023 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2023-2024 Având în vedere: - prevederile art. 74 alin. (5), ale art. 94 alin. (2) lit. e) şi ale art. 361 alin. (3) lit. b) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului… Continuă lectura Organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2023-2024
Ordinul nr. 6072/2023 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii aplicabile la nivelul sistemului naţional de învăţământ preuniversitar şi superior Art. 1. - (1) Se aprobă calendarul de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) Se aprobă calendarul de punere în aplicare a… Continuă lectura Aprobarea unor măsuri tranzitorii aplicabile la nivelul sistemului naţional de învăţământ preuniversitar şi superior
ORDIN nr. 6.235 din 6 septembrie 2023 pentru aprobarea Procedurii privind managementul cazurilor de violență asupra antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor și personalului unității de învățământ, precum și al altor situații corelate în mediul școlar și al suspiciunii de violență asupra copiilor în afara mediului școlar EMITENT MINISTERUL EDUCAȚIEI Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 22 septembrie 2023 În temeiul… Continuă lectura Aprobarea procedurii privind managementul cazurilor de violenţă asupra antepreşcolarilor/preşcolarilor/ elevilor şi personalului unităţii de învăţământ, precum şi al altor situaţii corelate în mediul şcolar şi al suspiciunii de violenţă asupra copiilor în afara mediului şcolar
  • 1
  • 2

© Copyright 2023. Toate drepturile rezervate Progres prin Educație

Securitate