Contactează-ne

+40 - 746 010 046

E-mail fundație

contact@progresprineducatie.ro

Adresă

Str. C.A Rosetti 40, București, România

Consiliere pentru asigurarea calității în învățămantul preunivesitar

Evaluarea calității

 • Oferim o serie de servicii și resurse pentru a ajuta instituțiile educaționale să-și îmbunătățească calitatea educației și a proceselor de învățare.
 • Oferim evaluarea calității educației și a proceselor de învățare din instituția dumneavoastră prin furnizarea de analize detaliate a rezultatelor. Acest lucru poate ajuta la identificarea punctelor forte și slabe ale școlii și la dezvoltarea unui plan de acțiune personalizat pentru îmbunătățirea calității educației.
 • Dezvoltăm politici și strategii de asigurare a calității, inclusiv la crearea unui plan de acțiune detaliat prin stabilirea obiectivelor și a indicatorilor de performanță și dezvoltarea unor proceduri standardizate pentru evaluarea și îmbunătățirea calității.
 • Oferim instruire și formare pentru personalul educațional cu privire la metodele de asigurare a calității și la bunele practici în educație. Aceasta include dezvoltarea și implementarea politicilor de asigurare a calității.
 • Consultantul nostru poate oferi resurse și instrumente utile pentru instituțiile educaționale, cum ar fi modele de politică de asigurare a calității, instrumente de evaluare și analiză a performanței, materiale de instruire, rapoarte de cercetare și alte resurse.
 • Consultantul efectuează evaluări ale calității educației oferite de școală, inclusiv evaluări ale programelor de studiu, evaluări ale performanței elevilor și evaluări ale resurselor și infrastructurii școlare.
 • Consultantul poate oferi training și instruire pentru cadrele didactice cu privire la abilitățile necesare pentru a asigura calitatea educației.
 • Consultantul poate ajuta instituțiile de învățământ să dezvolte programe de studiu și curriculum-uri care să fie mai relevante și mai bine adaptate la nevoile elevilor.
 • Consultantul poate ajuta instituțiile de învățământ să monitorizeze performanța elevilor, să analizeze datele și să identifice oportunitățile de îmbunătățire.
 • Consultantul poate ajuta instituțiile de învățământ să identifice și să îmbunătățească procesele administrative.
 • Consultantul va lucra cu instituția de învățământ pentru a dezvolta o abordare personalizată care să se adapteze nevoilor și obiectivelor specifice ale instituției.
 • Consultantul poate efectua o analiză detaliată a școlii și poate oferi recomandări pentru îmbunătățirea calității acestuia.
 • Consultantul poate ajuta școlile și liceele să dezvolte și să implementeze un sistem de management al calității care să asigure o educație de înaltă calitate și să se îndeplinească standardele naționale și internaționale.

© Copyright 2023. Toate drepturile rezervate Progres prin Educație

Securitate