Contactează-ne

+40 - 746 010 046

E-mail fundație

contact@progresprineducatie.ro

Adresă

Str. C.A Rosetti 40, București, România

Construiește-ți un viitot sigur!

Realizarea unei piețe a muncii incluzive și reducerea inegalităților prin promovarea unor politici publice coerente și realiste, poate fi atins numai printr-o abordare multisectorială, prin combinarea măsurilor pentru modernizarea pieței muncii cu cele din domeniul educației: măsuri de incluziune socială, servicii medicale, investiții în sectorul productiv și în cercetare-dezvoltare-inovare.

 

Formarea profesională inițială în sistem dual reprezintă o alternativă optimă pentru agenții economici care au nevoie de forță de muncă bine calificată, în acord cu cerințele actuale ale posturilor și ale culturii organizaționale a companiilor din România. 

Formarea profesională inițială în sistem dual își propune să reducă discrepanțele de dezvoltare economică și socială între România și statele membre UE.

 

În acest proces de formare profesională trebuie implicați toți factorii interesați de forță de muncă calificată, după standarde actualizate, asociați în parteneriate public-private cu accent pe partajarea și asumarea responsabilităților.

© Copyright 2023. Toate drepturile rezervate Progres prin Educație

Securitate