Contactează-ne

+40 - 746 010 046

E-mail fundație

contact@progresprineducatie.ro

Adresă

Str. C.A Rosetti 40, București, România

Viziune învățământ dual

O societate care investește în educație și în forță de muncă calificată, pentru prezent și viitor, va prospera și va asigura o viață decentă, șanse de reușită în carieră, întărirea familiei, creșterea natalității și stare de bine.

Stelian Victor Fedorca

VIZIUNE

 • Promovarea conceptului de Școală Profesională în sistem dual - primul pas către o carieră profesională deschisă
 • Activarea unei platforme dedicate învățământului dual
 • Elaborarea unei hărți a nevoii de muncitori calificați prin școala profesională în sistem dual
 • Sprijin pentru IMM-urile care nu au experiență și experți în domeniu
 • Promovare și sprijin în identificarea și selectarea elevilor și a furnizorilor de practică, viitori angajatori
 • Propunerea de calificări noi, meserii ale viitorului , cerute de operatorii economici și piața forței de muncă
 • Propunerea unui curriculum proactiv și adaptat nevoilor
 • Propunerea de standarde de acreditare pe cele două componente – resurse umană (specialiști) și resursă materială (bază materială adecvată)
 • Propunerea unui sistem de acreditare a furnizorilor publici/privați de formare profesională inițială în sistem dual în parteneriat cu companiile/firmele implicate
 • Studii de măsurare a gradului de satisfacție profesională a actanților implicați
 • Elaborarea unui proiect de lege privind formarea profesională inițială în parteneriat public-privat- partajarea responsabilităților în cadrul procesului de formare profesională inițială

© Copyright 2023. Toate drepturile rezervate Progres prin Educație

Securitate