Contactează-ne

+40 - 746 010 046

E-mail fundație

contact@progresprineducatie.ro

Adresă

Str. C.A Rosetti 40, București, România

LEGISLAȚIE ÎN DEZBATERE PUBLICĂ
ART. I Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/20243, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 din 5 iulie 2023, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La art. 31, alin. ( 7) se modifică și va avea următorul cuprins: ” (7) La solicitarea scrisă a părinţilor/reprezentanţilor… Continuă lectura ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea și completarea Legii învăţământului preuniversitar nr. 198/2023 și a Legii învățământului superior nr. 199/2023
Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari/preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular pentru anul școlar 2024 - 2025 CAPITOLUL I - Fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat finanțat de la bugetul de stat și prin bugetele locale/județene, după caz. CAPITOLUL II-… Continuă lectura Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari/preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular pentru anul școlar 2024 – 2025
Metodologie privind procesul de organizare a rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar  CAPITOLUL I - Dispoziții generale Art. 1. În cuprinsul prezentei metodologii, se definesc termenii şi expresiile următoare: a) unitate de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică (PJ) - orice unitate de învăţământ autorizată să funcţioneze provizoriu/acreditată din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, în… Continuă lectura Metodologie privind procesul de organizare a rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar

© Copyright 2023. Toate drepturile rezervate Progres prin Educație

Securitate