Contactează-ne

+40 - 746 010 046

E-mail fundație

contact@progresprineducatie.ro

Adresă

Str. C.A Rosetti 40, București, România

Modificarea Procedurii privind managementul cazurilor de violență asupra antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor și personalului unității de învățământ, precum și al altor situații corelate în mediul școlar și al suspiciunii de violență asupra copiilor în afara mediului școlar, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 6.235/2023

ORDIN nr. 6.467 / 3 octombrie 2023 pentru modificarea Procedurii privind managementul cazurilor de violență asupra antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor și personalului unității de învățământ, precum și al altor situații corelate în mediul școlar și al suspiciunii de violență asupra copiilor în afara mediului școlar, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 6.235/2023

EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 6 octombrie 2023

În temeiul prevederilor art. 65 alin. (6) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare,ținând cont de Referatul de aprobare nr. 2.655DGIP din 29.09.2023 al Direcției generale învățământ preuniversitar,în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.

Articolul I Procedura privind managementul cazurilor de violență asupra antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor și personalului unității de învățământ, precum și al altor situații corelate în mediul școlar și al suspiciunii de violență asupra copiilor în afara mediului școlar, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 6.235/2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 856 din 22 septembrie 2023, se modifică după cum urmează:1. La punctul 3 „Prevederi generale“, punctul 3.25 se abrogă.2. Anexa nr. 1 se abrogă.

Articolul II Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală management resurse umane și rețea școlară, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Articolul III Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul Educației,
Ligia Deca

București,
Nr. 6.467, 3 octombrie 2023.

VEZI ORDINUL

© Copyright 2023. Toate drepturile rezervate Progres prin Educație

Securitate