Contactează-ne

+40 - 746 010 046

E-mail fundație

contact@progresprineducatie.ro

Adresă

Str. C.A Rosetti 40, București, România

Aprobarea Metodologiei de organizare a Programului „Școala altfel” – an școlar 2023-2024

ORDIN nr. 6.479 din 5 octombrie 2023 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului "Școala altfel"

EMITENT ·  MINISTERUL EDUCAȚIEI

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 11 octombrie 2023

Având în vedere prevederile art. 115 din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, prevederile art. 4 din Ordinul ministrului educației nr. 3.800/2023 privind structura anului școlar 2023-2024, și ale Ordinului ministrului educației nr. 6.072/2023 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii aplicabile la nivelul sistemului național de învățământ preuniversitar și superior,ținând cont de Referatul de aprobare nr. 2.621DGIP din 25.09.2023 al Direcției generale învățământ preuniversitar,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.

 

Articolul 1Se aprobă Metodologia de organizare a Programului „Școala altfel“, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

Articolul 2(1) Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală management resurse umane și rețea școlară, Direcția minorități, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.(2) În cuprinsul prezentului ordin, începând cu data reorganizării instituțiilor subordonate Ministerului Educației, denumirea „inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București“ se va citi „direcția județeană de învățământ preuniversitar/ Direcția Municipiului București de Învățământ Preuniversitar“.

 

Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice dispoziții contrare se abrogă.

 

Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

  1. Ministrul educației,
    Gigel Paraschiv,
    secretar de statBucurești, 5 octombrie 2023.Nr. 6.479.ANEXĂMETODOLOGIEde organizare a Programului "Școala altfel"

VEZI ORDINUL

© Copyright 2023. Toate drepturile rezervate Progres prin Educație

Securitate