Contactează-ne

+40 - 746 010 046

E-mail fundație

contact@progresprineducatie.ro

Adresă

Str. C.A Rosetti 40, București, România

Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea palatelor şi cluburilor copiilor şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a cluburilor sportive şcolare

Ordinul nr. 6224/2023 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea palatelor şi cluburilor copiilor şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a cluburilor sportive şcolare

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 855 din 22 septembrie 2023.

În vigoare de la 22 septembrie 2023

În temeiul prevederilor art. 19 alin. (6) lit. c) şi ale art. 248 alin. (39) din Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare,

ţinând cont de Referatul de aprobare nr. 2.465/DGIP din 4.09.2023 al Direcţiei generale învăţământ preuniversitar,

în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul educaţiei emite prezentul ordin.

Art. 1. -

(1) Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea palatelor şi cluburilor copiilor, prevăzut în anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a cluburilor sportive şcolare, prevăzut în anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 855 bis.

Art. 2. -

(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.567/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 792 din 8 noiembrie 2011, cu modificările ulterioare.

(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.570/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 792 din 8 noiembrie 2011, cu modificările ulterioare.

Art. 3. -

Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu Parlamentul - Direcţia minorităţi, Direcţia generală managementul resurselor umane şi reţea şcolară, Direcţia generală economică, inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti şi unităţile de educaţie extraşcolară duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul educaţiei,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat

Bucureşti, 4 septembrie 2023.

Nr. 6.224.

© Copyright 2023. Toate drepturile rezervate Progres prin Educație

Securitate