Contactează-ne

+40 - 746 010 046

E-mail fundație

contact@progresprineducatie.ro

Adresă

Str. C.A Rosetti 40, București, România

Înscrierile la clasa pregătitoare intră în linie dreaptă începând de luni, 25 martie
  • De la această dată unitățile de învățământ au obligația de a afișa numărul de locuri și clase pregătitoare alocate în fiecare școală

Fundația Progres prin Educație a intrat în posesia informațiilor oficiale privind condițiile de înscriere în învățământul primar, cuprinse în Ordinul privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2024-2025, așa cum au fost ele publicate în Monitorul Oficial astăzi, 22 martie 2024.

OME nr. 4019 din 15.03.2024 Metodologie inscriere inv. primar 2024-2025

Pregătirea înscrierii în învățământul primar

Potrivit documentului, școlile au obligația ca luni, 25 martie, să facă public numărul de locuri și clase pregătitoare alocate; informarea se face prin afișare la avizier dar și pe site, acolo unde  acesta există, inclusiv pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean/Municipiul București.

26 martie -  Inspectoratele vor publica metodologia înscrierii.

Postarea pe site-ul centrelor județene de resurse și asistență educațională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE) a modelului de cerere-tip (anexa nr. 2 la Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4.019/2024) pentru evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie—31 decembrie 2024 inclusiv și care nu au frecventat grădinița din motive legate de boală, lipsa infrastructurii la nivel local, domiciliul temporar în străinătate. Afișarea programului de evaluare a copiilor la avizierul și pe site-ul CJRAE/CMBRAE. Postarea pe site-ul inspectoratelor școlare, respectiv al unităților de învățământ cu nivel preșcolar/primar a modelului de cerere-tip (anexa nr. 2 la Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar) pentru evaluarea dezvoltării copiilor care au frecventat grădinița și care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie—31 decembrie 2024 inclusiv.

27 martie  - vor fi afișate criteriile specifice de departajare.

În perioada 11 aprilie – 14 mai părinții pot depune cererile de înscriere -  Vezi calendarul din Anexa 2 a  Ordinului privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2024—2025 publicat în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 247/22.III.2024

Completarea și validarea cererilor-tip de înscriere în învățământul primar

A) 11 aprilie – 14 mai

*Completarea cererilor-tip de înscriere se poate face - online sau la unitatea de învățământ la care se solicită înscrierea- de către părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți legali.

*Depunerea/Transmiterea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, inclusiv a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declarației pe propria răspundere și a documentelor necesare în copie simplă;
*Validarea fișelor de înscriere generate de aplicația informatică.

B) prima etapă

14 mai -17 mai 2024 Procesarea de către Comisia națională de înscriere a copiilor în
învățământul primar (Comisia națională) a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la școala de circumscripție.

20 mai – 27 mai 2024 Procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți/ tutori legal instituiți/reprezentanți legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de
învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare și validarea de către Consiliul de administrație al unității de învățământ a listei candidaților admiși în această fază;
Marcarea, în aplicația informatică, a cererilor – tip de înscriere pentru candidații admiși în această fază.

28 mai 2024 – Procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu
ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție.

29 mai 2024 – Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar
a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere.

C) etapa a doua de înscriere

30 mai 2024 – Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul
inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul școlar;
Informarea Ministerului Educației de către Comisia județeană/a municipiului București, cu privire la procedura specifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, în etapa a doua. Procedurile vor viza modalități de comunicare și transfer de documente on-line, după caz.

31 mai – 7 iunie 2024 Depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul
unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.

10 iunie – 14 iunie 2024 Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor.

17 iunie – 21 iunie 2024 Procesarea la nivelul unităților de învățământ a cererilor-tip de
înscriere depuse de părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile;
Completarea în aplicația informatică a datelor din cererile-tip de înscriere pentru candidații înscriși în această etapă.

21 iunie 2024 Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor
înscriși în clasa pregătitoare.

2 septembrie – 6 septembrie 2024 Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților/ tutorilor legal instituiți/ reprezentanților legali ai copiilor
care nu au fost încă înscriși la o unitate de învățământ. Soluționarea de către inspectoratul școlar a oricărei alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul superior al copilului.

Photo by Note Thanun on Unsplash

Zonă plasare publicitate

© Copyright 2023. Toate drepturile rezervate Progres prin Educație

Securitate