Contactează-ne

+40 - 746 010 046

E-mail fundație

contact@progresprineducatie.ro

Adresă

Str. C.A Rosetti 40, București, România

Metodologia-cadru de înscriere a copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare și a Calendarului înscrierii copiilor antepreșcolari și preșcolari în anul școlar 2023 – 2024 în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare

O R D I N nr.4.319/ 26 mai 2023 privind aprobarea Metodologiei-cadru de înscriere a copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare și a Calendarului înscrierii copiilor antepreșcolari și preșcolari în anul școlar 2023 - 2024 în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare

Având în vedere: - prevederile art.23, ale art.24 alin.(1), ale art. 27 și 28 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; - prevederile art.8 și ale art. 10, art.15 și art.16 din Metodologia de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.566/2022 ; - prevederile art.89 din Regulamentul de organizare și funcțíonare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministerului educației nr.4.183/2022; - referatul de aprobare nr. 969DGIP/05.05.2023 al proiectului de ordin privind aprobarea Metodologiei-cadru de înscriere a copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare și a Calendarului înscrierii copiilor antepreșcolari și preșcolari în anul școlar 2023 - 2024 în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare și în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare, MINISTRUL EDUCAȚIEI emite prezentul ordin: Art. 1. - Se aprobă Metodologia-cadru de înscriere a copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare, prevăzută în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezentul ordin; Art. 2 - Se aprobă Calendarul înscrierii copiilor antepreșcolari și preșcolari în anul școlar 2023 – 2024 în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin. Art. 3. - Direcția Generală Învățământ Preuniversitar, Direcția Generală Managementul Resurselor Umane și Rețea Școlară, Direcția Generală Minorități și Relația cu Parlamentul, Direcția Generală Informatizare, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTRU, Ligia DECA București, Nr.: 4.319 Data: 26.05.2023

 

DESCARCĂ DOCUMENTUL

© Copyright 2023. Toate drepturile rezervate Progres prin Educație

Securitate