Contactează-ne

+40 - 746 010 046

E-mail fundație

contact@progresprineducatie.ro

Adresă

Str. C.A Rosetti 40, București, România

Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2024—2025

Ordin nr. 4.019 15 martie 202415 martie 2024 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2024—2025

Având în vedere:
— prevederile art. 13 și 31 din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare;
— prevederile art. 90 alin. (1) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar,
aprobat prin Ordinul ministrului educației nr. 4.183/2022, cu modificările și completările ulterioare;
— prevederile Ordinului ministrului educației nr. 6.072/2023 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii aplicabile la nivelul
sistemului național de învățământ preuniversitar și superior, cu modificările ulterioare;
— Referatul de aprobare nr. 235DGIP din 7.02.2024 al proiectului de ordin privind aprobarea Metodologiei de înscriere a
copiilor în învățământul primar și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2024—2025,
în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea
Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul educației emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se aprobă Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar, prevăzută în anexa nr. 1 care face parte
integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — Se aprobă Calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2024—2025, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3. — Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală managementul resurselor umane și rețea școlară, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul, Direcția generală informatizare, inspectoratele școlare județene/ al municipiului București, centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației,
Ligia Deca

Pentru a vizualiza documentul complet accesează:

OME nr. 4019 din 15.03.2024 Metodologie inscriere inv. primar 2024-2025

© Copyright 2023. Toate drepturile rezervate Progres prin Educație

Securitate