Contactează-ne

+40 - 746 010 046

E-mail fundație

contact@progresprineducatie.ro

Adresă

Str. C.A Rosetti 40, București, România

Metodologia de înscriere în clasa a IX-a, în anul școlar 2024—2025, a elevilor care au obținut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației sau au obținut premiile I, II sau III la competiții internaționale recunoscute de Ministerul Educației

Ordinul nr. 3.939/29 februarie 2024 privind Metodologia de înscriere în clasa a IX-a, în anul școlar 2024—2025, a elevilor care au obținut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației sau au obținut premiile I, II sau III la competiții internaționale recunoscute de Ministerul Educației

Având în vedere:
— prevederile art. 113 alin. (2) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare;
— prevederile art. 3 din Ordinul ministrului educației nr. 6.154/2023 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2024—2025;
— prevederile art. 9 din Ordinul ministrului educației nr. 6.070/2023 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional și în
învățământul dual pentru anul școlar 2024—2025;
— Referatul de aprobare nr. DGIP 211 din 5.02.2024 a proiectului de ordin pentru aprobarea Metodologiei de înscriere în clasa a IX-a, în anul școlar 2024—2025, a elevilor care au obținut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației sau au obținut premiile I, II sau III la competiții internaționale recunoscute de Ministerul Educației,
în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,
Ministrul Educației emite prezentul ordin.

Art. 1. — Se aprobă Metodologia de înscriere în clasa a IX-a, în anul școlar 2024—2025, a elevilor care au obținut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației sau
au obținut premiile I, II sau III la competiții internaționale recunoscute de Ministerul
Educației, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul, Direcția generală managementul resurselor umane și rețea școlară din cadrul Ministerului Educației, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației,
Ligia Deca

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 183/6.III.2024

© Copyright 2023. Toate drepturile rezervate Progres prin Educație

Securitate