Contactează-ne

+40 - 746 010 046

E-mail fundație

contact@progresprineducatie.ro

Adresă

Str. C.A Rosetti 40, București, România

Diana Maria Ilhan – Director Executiv

"Alege cunoașterea și învață mereu!"

Cu o experiență profesională diversă și bogată, care o definește ca o persoană cu abilități excelente de coordonare, planificare și monitorizare a activităților educaționale și de management în general. Diana Maria ILHAN a activat în învățământul particular, unde a avut responsabilități complexe: de la întocmirea planului de buget, elaborarea studiilor de fezabilitate pentru proiecte educaționale, coordonarea și monitorizarea activităților educaționale, asigurarea calității,  elaborarea documentelor manageriale de prognoză și diagnoză (PDI, Plan Managerial, Analize, ROF, ROI), întocmirea dosarelor pentru autorizare/acreditare și de înscriere în Registrul Special al organizațiilor furnizoare de educație care organizează și desfășoară, pe teritoriul României, activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară, până la efectuarea inspecțiilor de specialitate și raportarea, elaborarea notelor informative și a rapoartelor, întocmirea rapoartelor anuale de evaluare internă și a documentelor necesare autorizării și acreditării. De asemenea, a avut în responsabilitate și întocmirea și transmiterea situațiilor statistice și a celorlalte categorii de documente solicitate de către autorități.

Înainte de a activa în învățământ particular, a acumulat o experiență de peste 10 ani în domeniul comerțului, având funcții de manager și asistent manager, ceea ce i-a dezvoltat abilități excelente de comunicare, coordonare și management al echipei.

Consideră că procesul de educație este unul continuu și, de aceea, a obținut în anul 2023 diploma de Masterat în Management Educațional la Universitatea din București, în direcția ID-IFR (CREDIS). De asemenea, ea este absolventă a Facultății de Psihologie de la Universitatea Hyperion din București din 2009, ceea ce îi oferă o perspectivă valoroasă și un set de competențe esențiale în gestionarea relațiilor interumane și în înțelegerea comportamentului uman.

A fost implicată în proiecte educaționale și de orientare în carieră, unde a oferit un sprijin valoros. A lucrat ca formator și specialist pentru orientarea în carieră în cadrul Campaniei de Informare a Învățământului Profesional Dual din Municipiul București, sub egida Centrului de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS în anul 2022.

© Copyright 2023. Toate drepturile rezervate Progres prin Educație

Securitate