Contactează-ne

+40 - 746 010 046

E-mail fundație

contact@progresprineducatie.ro

Adresă

Str. C.A Rosetti 40, București, România

(User demo 2) Nume și prenume

Educaţie şi formare

Perioada:

Calificarea / diploma obţinută:

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite:

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare:

Experienţa profesională

Perioada:

Funcţia sau postul ocupat:

Numele şi adresa angajatorului:

Tipul activităţii sau sectorul de activitate:

© Copyright 2023. Toate drepturile rezervate Progres prin Educație

Securitate